HAPPYREALITY - KTO SME

HAPPY REALITY s.r.o. je realitná kancelária pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá ponúka najširšie služby v oblasti sprostredkovania predaja nehnuteľností. Spoločnosť vznikla v roku 2018 na základe požiadaviek trhu a klientov, s ktorými spolupracujeme už od roku 2001 na finančno-poradenskom trhu. Hlavnou myšlienkou vzniku bolo poskytnutie čo najširšej služby v prospech predávajúceho ale i kupujúceho klienta. Výsledkom všetkých činností je spokojnosť všetkých zúčastnených strán.

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi:

  • advokátskou kanceláriou oprávnenou vykonávať tzv. autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností
  • profesionálnym fotografom
  • znalcom na vypracovanie znaleckého posudku
  • účtovnou a daňovou poradkyňou
  • úveroví špecialisti
  • poistní špecialisti
  • odborníci na bezplatné poradenstvo a poradenstvo financovania Vašej nehnuteľnosti

© 2019 HappyReality, Všetky práva vyhradené | Created by: PHweb.sk